banner1 banner2 banner3
PaedDr.K. Volčková Vyt.Atel.
Vodarenská 11
080 01 Prešov
Telefón: +421 903 040 562
tel: +421 (0) 903 040 562 ( T-mob ) [Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
tel: +421 0650 40 1234 (T-com)
Bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Jedná sa o VOIP sieť.
fax:+421 0650 40 6789 ( T-com )
IČO: 46443983
IČ DPH:SK1045924506
Zap. v: Obvodný úrad v Prešove
č.ObU-PO-OZP-2011/12258-2
č. živnostenského registra 750-38796
Orgán dozoru Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Banka-FIO banka: SK74 8330 0000 0022 0068 9171
Mail: shop@plasice.sk alebo využite náš kontaktný formulár nižšie.

Contact Us Sample Text ...

This section of text is from the Define Pages Editor located under Tools in the Admin.

To remove this section of the text, delete it from the Define Pages Editor.

Contact Us
* Required information

*
*

Validation Code
xngn
* (case insensitive)