KRTKOVElektrický odpudzovač krtkov 733-solar napájanie
  • Kód: 733
  • Prepravná hmotnosť: 1kg
  • 1 Balení na sklade

35.29€
vrátane. 20% DPH
plus dopravné a balné

Pridať do košíku:          

Krtkovia patria medzi užitočné zvieratá (hubia škodlivý hmyz). Nebuďte preto bezohľadní, nezabíjajte ich a neničte zbytočne životné prostredie. Pokiaľ sú Vám krtkovia nepríjemní, použite ako optimálne riešenie náš skvelý prístroj, ktorý tieto pre Vám nepríjemné potvory vypudí bez použitia chémie a ničenia životného prostredia.

 

ÚČEL POUŽITIA PRÍSTROJA A JEHO FUNKCIE:

 

Piezoelektrická jednotka, ktorá je v tomto modernom odpudzovači krtkov, hrabošov a myší zabudovaná, vysiela v intervaloch 30 sekúnd oscilácie (zvukové vlny) o kmitočte 400 Hz.

 

Väčšina živočíchov žijúcich v pôde zle vidí, ale veľmi dobre počujú a preto sú pre nich tieto oscilácie neznesiteľné. Tieto špeciálne zvukové vlny sa šíria v pôde zo zapichnutej tyče až do vzdialenosti cca 16 m od odpudzovača a pokryjú tak okruh (plochu) až 700 m2. Podľa vlastností pôdy môže byt táto plocha pokrytia menšia alebo väčšia.

 

Pretože sú tieto oscilácie pre vybraných živočíchov neznesiteľné, odsťahujú sa už po niekoľkých dňoch na iné miesto. Tento prístroj nespôsobuje žiadnu ujmu dážďovkám ani domácim zvieratám.

 

Integrovaný solárny článok, ktorý sa nachádza na hornej strane prístroja, premieňa slnečné žiarenie na elektrickú energiu, ktorá nabíja vložené akumulátory NiMH. Pri nízkej intenzite okolitého osvetlenia zaisťujú napájanie prístroja práve tieto vložené akumulátory.

 

Prístroj neohrozuje životné prostredie, nepodlieha odolnému počasiu a je celkom vodotesný.

 

Iný spôsob používania prístroja, ako bolo uvedené, by mohlo spôsobiť poškodenie.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

 

Puzdro prístroja: vodotesné a voči poveternostným vplyvom odolné,

 

Napájanie: 2 akumulátory NiMH veľkosti AA,

 

Okruh pôsobnosti: cca 750 m2 podľa typu pôdy,

 

Frekvenčný rozsah: cca 400 Hz,

 

Interval oscilácií: 30 sekúnd,

 

Rozmery: 300x65x65 mm.

 

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

 

Prosíme Vás, aby ste si starostlivo prečítali tento návod na použitie. V žiadnom prípade produkt sami neotvárajte a nepokúšajte sa ho svojpomocne opraviť. V prípade nároku na záručné plnenie sa, prosím, obráťte na Vášho predajcu. V súvislosti so zlepšovaním projektu si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny produktu.

 

BEZPECNOSTNÉ UPOZORNENIA

 

V prípade poškodení, ktoré boli spôsobené nerešpektovaním tohto návodu na použitie, zanikajú všetky nároky vyplývajúce zo záruky! Za následné škody neručíme !

 

Za poškodenia vecí a zranenia osôb, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou alebo nerešpektovaním bezpečnostných upozornení, neručíme ! V takýchto prípadoch zanikajú všetky nároky vyplývajúce zo záruky.

 

Pri voľbe miesta zapichnutia prístroja dajte prosím pozor na to, aby bol odpudzovač krtkov vystavený po dlhšiu dobu priamemu slnečnému žiareniu  (cca 3 dni pre oživenie akumulátoru prístroja).

 

Dajte prosím pozor na to, aby solárny článok prístroja nebol zakrytý, napríklad trávou, kríkom, listami a podobne.

 

Pri zapichávaní prístroja do pôdy nepoužívajte žiadne násilie. Nezatĺkajte ho do pôdy pomocou kladiva alebo iných nástrojov. Dajte pozor na to, aby nemohol o zapichnutý prístroj niekto zakopnúť.

 

Zvoľte vhodné miesto k zapichnutiu prístroja, napríklad v trávniku alebo v záhone. Zapichnite odpudzovač krtkov zapichovanou tyčou do pôdy do hĺbky minimálne 15 cm, maximálne však k jeho spodnému okraju. V prípade potreby si pripravte vhodnú hĺbku diery napríklad pomocou palice.

 

Použitie odpudzovača krtkov Do poručujeme Vám aby ste zapli prístroj v dopoludňajších hodinách, aby mal dostatok času pre nabitie akumulátoru pre nočné hodiny.

 

Prístroj zapnete alebo vypnete prepnutím prepínača na spodnej časti zeleného krytu do polohy ON (zapnuté) a polohy OFF (vypnuté). Po zapnutí prístroja budete počuť akustický signál.

 

Prístroj teraz začne v intervaloch 30 sekúnd vysielať do pôdy oscilácie o kmitočte 400 Hz.

 

Medzi týmito intervalmi sa nabíja akumulátor prostredníctvom solárneho článku.

 

Údržba a čistenie prístroja.

 

Tento prístroj okrem občasného čistenia nevyžaduje žiadnu údržbu. Prístroj sami nerozoberajte. Do prístroja vložené akumulátory nie sú vymeniteľné. V prípade potreby opravy prístroja sa spojte s predajcom.

 

Čistite pravidelne solárny článok vodou s prídavkom neagresívneho čistiaceho prostriedku, aby ste docielili maximálneho účinku slnečného žiarenia.

 

Nepoužívajte k čisteniu žiadne agresívne chemické čistiace prostriedky alebo rozpúšťadla.

 

Prístroj čistíte len mäkkým, mierne vodou navlhčeným uteráčikom.

 

Chladné počasie má negatívny účinok na dobu prevádzky akumulátoru. Aby ste zachovali dlhú dobu životnosti prístroja a jeho bezproblémové fungovanie, do poručujeme Vám uložiť prístroj v zimnom období v teplej miestnosti. Pred uskladnením prístroj vypnite a vyčistíte.

 

Prípadná likvidácia prístroja a akumulátorov.

Pokiaľ prístroj nebude fungovať, neexistuje už žiadna možnosť jeho opravy, musí byť vyradený podľa platných zákonných predpisov.

 

SPRACOVANIE POUŽITÝCH BATÉRIÍ

 

Vy, ako konečný používateľ ste zo zákona (Nariadenie o batériách) povinný vrátiť všetky použité batérie a akumulátory, spracovanie spolu s domovým odpadom je zakázané!

 

Batérie/ akumulátory s obsahom škodlivých látok sú označené vedľa zobrazenými symbolmi, ktoré poukazujú na zákaz ich spracovania spolu s domovým odpadom.

 

Označenie rozhodujúcich ťažkých kovov je: Cd = kadmium, Hg = ortut, Pb = olovo. Vaše použité batérie/ akumulátory môžete bezplatne odovzdať v zberných miestach Vášho spoločenstva, v našich pobočkách a všade tam, kde sa batérie/akumulátory predávajú!

 

Kód tovaru: - 733-odpudzovac-krtkoTento produkt bol pridaný dňa 24. júl 2010.

Zákazníci, ktorí si kúpili tento tovar, objednávali tiež...